© Copyright 2009-2013 freebb.be

Navigatie
Navigatie
Navigatie
Navigatie
Navigatie
Navigatie
Links
Statistieken
Navigatie
Laatste Nieuws
Navigatie
Navigatie
Navigatie
Internet Link
Navigatie
Navigatie
Externe Link
Gratis MyBB forum hosting
Home
Laatste Fora
Navigatie
Internet Link
Navigatie
Internet Link
Externe Link
Navigatie
Nieuws

U bent hier: Voorwaarden

Het gebruiken van de FreeBB.be dienst betekent dat u volledig akkoord gaat met de hieronder gestelde voorwaarden en deze in acht neemt.

 

Gebruiksvoorwaarden

• Iedere bezoeker van FreeBB.be kan gebruik maken van de aangeboden webservices. Alhoewel FreeBB.be de middelen (scripts) voorziet om gebruik te maken van deze services is zij niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze webservices, in dit geval afzonderlijke internetfora. FreeBB.be levert hiertoe enkel de mogelijkheid tot het bestaan. Bent u van een overheid, een politiedienst of een persoon die zich gedupeerd voelt door de inhoud van de afzonderlijke fora, gelieve dan contact op te nemen met de beheerder. Bij de registratie wordt enkel een mailadres & ip van de maker opgeslagen. Deze wordt normalerwijze niet vrijgegeven, tenzij na uitdrukkelijk verzoek van een overheid of politiedienst. Dit geldt ook voor het vrijgeven van backups van fora voor politie-onderzoeken.

• FreeBB.be, inclusief werknemers, is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor enige schade aangebracht of voortvloeiend door gebruik van FreeBB.be fora of het gebruik van deze site en verspreiding van informatie aanwezig in de fora of deze site. De gebruiker van één of meer services is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn of haar gebruikte services. De scripts zijn voorzien van middelen die de gebruiker in staat stelt om ten allen tijde inhoud te kunnen verwijderen uit de gebruikte service. De inhoud van het forum moet strikt aan alle Belgische (locatie van vestiging), Nederlandse en Franse (locatie van hoofdserverpark) wetgeving voldoen. FreeBB.be accepteert geen fora met als doel verspreiding van wares, MP3, adult (18+) content, spam, drugs, online gokspelen, haat, cracking, hacking, warez, pyramide spelen, affilitate, scams, downloads of enig illegale content zoals voorgeschreven in Belgische of Europese wetgeving. Uw forum mag geen geweld bevatten of geweld uitdragen. Niet in de vorm van tekst als niet in de vorm van beeld. FreeBB.be behoudt zich ook het recht voor de services die niet in regel zijn zonder verwittiging of opgave van reden te verwijderen.

• FreeBB.be is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het niet functioneren van één of meerdere van de services op elk moment.

• FreeBB.be is niet aansprakelijk of draagt geen verplichtingen voor schade voortvloeiend uit slechte/foutieve configuratie door gebruikers.

• FreeBB.be is niet aansprakelijk voor eventuele financiële of morele schade voortvloeiend uit het gebruik van de webservices of andere inhoud aangeboden via de website van FreeBB.be.

• Ondanks het feit dat FreeBB.be er zoveel als mogelijk aan doet om service van hoge kwaliteit te leveren, geeft FreeBB.be nadrukkelijk geen uptime garantie.

• FreeBB.be kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enig verlies van gegevens, dan wel forumgegevens, dan wel persoonlijke gegevens. Wanneer, om welke reden dan ook, onze servers worden ge-'cracked'/ge-'hacked' is FreeBB.be niet verantwoordelijk voor het verlies van enige data aan derden. FreeBB.be doet er alles aan alle data zo goed mogelijk te beschermen en in geen geval zal FreeBB.be gegevens delen met derde partijen, tenzij anders vermeld in de algemene voorwaarden.

• FreeBB.be voert een controle uit op het gebruik van de webservices. Wanneer FreeBB.be een te lange inactiviteit (ongebruikt) vaststelt van een service dan behoudt zij zich het recht voor deze zonder opgave van reden of zonder verwittiging van de server te verwijderen.

• FreeBB.be behoudt er zich het recht voor om services te wijzigen en/of op te heffen op eender welk tijdstip.

• FreeBB.be is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen informeren van gebruikers door onbekende, ongeldige of onbestaande e-mailadressen.

• Registratie om gebruik te kunnen maken van de gratis services is verplicht. FreeBB.be registreert een aantal gegevens om gratis services te kunnen traceren en voor informatieve doeleinden.

• Alle services, inhoud en scripts staan op de FreeBB.be server en zijn derhalve steeds eigendom van FreeBB.be. Gebruikers van één of meerdere services hebben geen enkele aanspraak of recht op bestanden, scripts en informatie residerent op de FreeBB.be server.

• In de services van FreeBB.be worden advertenties verwerkt. Deze advertenties kunnen tekstueel of grafisch zijn. FreeBB.be behoudt zich het recht voor om deze advertenties en de manier van adverteren ten allen tijde te wijzigen. Het is verboden om deze advertenties of aanwezige copyright vermeldingen te wijzigen, verbergen of verwijderen.

• U zult als gebruiker niet opzettelijk FreeBB.be fora proberen aan te vallen, dan wel te hacken/cracken. U zult op geen enkele wijze opzettelijk proberen mensen het gebruik van FreeBB.be fora te ontnemen.

• U zult als gebruiker niet opzettelijk één of meerdere fora aanmaken, zonder deze ook daadwerkelijk te onderhouden.

Totstandkoming van de overeenkomst

• De overeenkomst tussen de gebruiker en FreeBB.be komt automatisch tot stand bij de aanmaak van een forum door de afnemer.

Spam Policy

• Onder spam wordt verstaan het zenden van ongevraagde e-mails naar personen, het posten van ongevraagde berichten in nieuwsgroepen of op interactieve middelen, waaronder messageboards (forums), mailinglijsten, enz... Services van FreeBB.be die gebruikt worden voor "spam" zullen verwijderd worden uit al onze databases. Indien u van mening bent dat u spam ontvangt via de services van FreeBB.be of in naam van FreeBB.be dan kan u ons hieromtrent contacteren.

• U bent verantwoordelijk voor de inhoud van uw forum. Indien er spam op uw forum staat en u dit na een lange tijd nog steeds niet hebt verwijderd, zal uw forum volledig verwijderd worden, zonder verwittiging!

• FreeBB.be is niet verantwoordelijk voor malafide aanmeldingen, ttz. emailadressen die toegevoegd werden door malafide personen die niet de eigenaar zijn van dat e-mailadres.

Melding van schendingen van privacy

• Indien u meent dat FreeBB.be of een geregistreerd lid van FreeBB.be een onrechtmatige inbreuk pleegt op uw privacy, wordt u verzocht om ons daarvan meteen per elektronische post van op de hoogte te brengen. Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en maatregelen te treffen.

Controle van uw privecommunicatie

• FreeBB.be behoudt zich het recht voor de informatie met betrekking tot de berichten, zoals de inhoud, de afkomst of de bestemming ervan, te controleren en te onderzoeken, indien wij het vermoeden hebben dat het geheel of een deel van deze communicatie betrekking heeft op illegale of ongeoorloofde activiteiten, of indien het daartoe bevel gekregen heeft van de bevoegde autoriteiten. Behalve wanneer de controle gebeurt op verzoek van de bevoegde autoriteiten, mag de controle van FreeBB.be alleen betrekking hebben op de berichten met een openbaar of niet-vertrouwelijk karakter, dat wil zeggen de informatie die zich op een webpagina bevindt, de berichten die te vinden zijn in de discussiegroepen of de informatiemailings, zonder dat deze lijst beperkend is.

Paswoorden en gebruikersnamen

• Elk lid verbindt zich ertoe het geheime en vertrouwelijke karakter van zijn wachtwoord en zijn gebruikersnaam te bewaren. Ieder gebruik van deze identificatie-elementen gebeurt op volledige verantwoordelijkheid van het lid. In geval van verlies of diefstal of frauduleus gebruik van een van deze elementen, is het lid ertoe gehouden FreeBB.be daarvan binnen de kortst mogelijke termijn op de hoogte te stellen via e-mail. Mogelijke schade & gevolgen voortvloeiend uit nalatigheid is volledig ten koste van het betreffende lid.

Privacy beleid

• FreeBB.be respecteert de privacy en persoonlijke gegevens van alle gebruikers van de services die op FreeBB.be aangemaakt of gebruikt kunnen worden. Uw persoonlijke informatie wordt onder geen beding doorgegeven aan derden. Deze gegevens worden enkel door FreeBB.be en rechtstreekse partners gebruikt als hulpmiddel voor het verkrijgen van info en de optimalisatie van de dienstverlening.

• U verklaart zich ermee accoord dat de mailadressen van uzelf en uw forumleden gebruikt kunnen worden voor promotiemails. Het is uw taak om de leden hiervan op de hoogte te stellen.

• Wij maken tevens gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link.

Betalende diensten

• FreeBB.be biedt een systeem aan waarmee u door middel van een Ideal, tel, wallie of een SMS donatie de advertenties van uw forum of blog kan verwijderen. De prijzen en duur van de betaling staan duidelijk vermeld. Indien er door een fout alsnog kan worden aangetoond dat de betaling inderdaad verricht is, zal de reclame van uw forum verwijderd worden, dit zonder bijkomende kost.

Fair Use Policy

• FreeBB.be maakt gebruik van een Fair Use Policy. Deze houdt in dat het dataverkeer en opslagruimte ‘onbeperkt’ is, zolang deze de goede werking van andere fora’s niet verstoort en het verbruik van bandbreedte, dataverkeer, recources en/of opslagruimte niet veelvuldig meer is dan het gemiddeld verbruik van de andere fora’s. Indien dit niet het geval is behoudt FreeBB.be zich het recht, het betreffende forum te sluiten, verwijderen en/of limiteren zonder enige opgaaf van rede en dit zowel definitief als voor een bepaalde termijn.

Wijziging van gebruiksvoorwaarden

• Deze voorwaarden kunnen ten aller tijde gewijzigd worden, zonder verwittiging van de gebruikers!

Uw rechten

Voor meer algemene informatie kan U steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie. (http://www.privacy.fgov.be), Waterloolaan 115 te 1000 Brussel.

Gebruiksvoorwaarden

(versie: 01/12/12)